Kompaktni poluautomatski defibrilator HEARTSINE Samaritan PAD 500P CPR Advisor™, s hrvatskim glasovnim i vizualnim uputama

You are here:
Go to Top